14 lipca, 2021/Aktualności
  • Przez srodaslaska
  • 0

Burmistrz Środy Śląskiej ogłosił konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta i gminy Środa Śląska w 2021 roku. To w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

👉Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.👈

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ma być zorganizowany w formie kolonii, półkolonii i obozów z elementami programu profilaktycznego. Celem organizacji powyższych przedsięwzięć ma być m.in. prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku letniego w ramach zagospodarowania czasu wolnego oraz przyswojenie i utrwalenie wiedzy na temat uzależnień.

Zadanie ma być realizowane od 30 lipca do 31 sierpnia br. na terenie gminy oraz w innym miejscach na terenie Polski. Gmina zamierza przeznaczyć na realizację tych zadań do 47,5 tys. zł. Oferty można składać do 21 lipca br. do godz. 15:00 pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta UM (pokój P-1). Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 28 lipca br.

Dodaj Komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *